مسعود باستانینام: مسعود باستانی
سن: سی و دو سال
فعالیت: روزنامه نگار، سردبیر سایت جمهوریت
بازداشت: چهاردهم تیر هشتاد و هشت، در پی مراجعت به دادگاه انقلاب جهت پیگیری وضعیت همسرش مهسا امرآبادی روزنامه نگار روزنامه اعتماد ملی که در تاریخ بیست و چهارم خرداد بازداشت شده بود، بازداشت گردید.
اتهامات: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاشات
حکم: شش سال حبس تعزیری( یکسال به اتهام تبلیغ علیه نظام و پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاشات)
زندان: رجایی شهر

- مسعود باستانی بیش از یکسال است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد.
- مهسا امرآبادی روزنامه نگار و همسر مسعود باستانی دو روز پس از انتخابات بازداشت و بعد از دو ماه و نیم حبس با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد. امرآبادی طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعزیری به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش محکوم شده است.

- مهسا امرآبادی: مرخصی استعلاجی حق طبیعی یک زندانی ست.
- نامه سرگشاده مادر مسعود باستانی به رییس قوه قضائیه
- مهسا امرآبادی در مصاحبه با روز: مسعود باستانی بهای آزادی همسرش را می پردازد.
- دلنوشته مسعود باستانی از زندان رجایی شهر: فردا را انتظار می کشم.

پیش ترها:
- شیوا نظرآهاری
- ابوالفضل عابدینی
- بهاره هدایت
- سید علیرضا بهشتی شیرازی
- شبنم مددزاده
- بهروز جاوید تهرانی
- عاطفه نبوی

- ضیاء نبوی
- مهدیه گلرو
- منصور اسانلو
- هنگامه شهیدی
- احمد زیدآبادی

0 نظرات:

ارسال یک نظر