سطرهای سپید


واژه واژه
سطر سطر
صفحه صفحه
فصل فصل
گیسوان من سفید می شوند
هم چنان که سطر سطر
صفحه های دفترم سیاه می شوند

خواستی به تمام حوصله
تارهای روشن و سفید را
رشته رشته بشمری
گفتمت که دست های مهربانی ات
در ابتدای راه
خسته می شوند
گفتمت که راه دیگری
انتخاب کن:
دفتر مرا ورق بزن!
نقطه نقطه
حرف حرف
واژه واژه
سطر سطر
شعرهای دفتر مرا
مو به مو حساب کن!

هشتم آبان؛ سومین سالمرگ قیصر امین پور؛ شاعری که می دانست ناگهان چه زود دیر می شود .

0 نظرات:

ارسال یک نظر