زنان بدون مردان!


شرکت برای نظارت بر کیفیت آب صابون های مصرفی در یکی از کارخانه های بزرگ صنعتی که به تازگی مشتری شرکتی که در آن مشغول به کارهستم شده است، نیاز به یک کارشناس فنی که ترجیحا شیمی خوانده باشد داشت. کاری که فرد مذکور باید انجام میداد این بود که به طور روزانه یک سری پارامترهای مشخص را از جمله pH  و غلظت و ... را اندازه گیری کند. افراد مختلفی برای این نظارت انتخاب شدند و اتفاقا مدیران شرکت نظرشان بر استخدام یک کارشناس خانم بود. چون معتقد بودند خانم ها منظم تر و دقیق تر هستند. طبعا بنده هم مدام گوشزد می کردم که برای استخدام جنسیت در نظر گرفته نشود و برمبنای توانایی ها این انتخاب صورت بگیرد.

نهایتا خانمی برای این کار در نظر گرفته شد و قرار شد خانم برای شناختن بیشتر با محیط کار که در داخل خط تولید یک کارخانه قطعه ساز بزرگ با کلی پرسنل بود، به کارخانه بیایند. خانم مذکور که قرار بود به عنوان کارشناس فنی و برای نظارت بر کار اپراتورها استخدام شوند، در روز اول به همراه شوهر خود تشریف اوردند و وقتی نگهبانی به خانم گفت که فقط اسم شما برای ورود هماهنگ شده است، خانم کارشناس گفته اند که بدون شوهرم داخل کارخانه نمی شوم!!!

نیازی به گفتن نیست که شرکت عذر خانم مذکور را خواست و گفت نیاز  به کارشناسی که به تنهایی نمی تواند در یک محیط کاری رسمی(کارخانه ای با این عظمت و با این همه پرسنل نه یه شرکت خصوصی کوچک و ناشناخته) حضور پیدا کند، ندارد و یک آقای کارشناس برای این سمت انتخاب شد.

و من تمام روز به زنی تحصیل کرده و امروزی فکر می کنم که مثل روز اول مدرسه با بزرگ ترش راهی شده است. و نمیدانم این انتخاب چه قدر خودخواسته بوده است و چه قدر با فشار آن آقای بالاسر که زن را آنقدر بالغ ندانسته که تنها بتواند از پس خود و کاری که شاید می توانست دریچه ای باشد برای آینده اش، بر بیاید!!!