بهروز جاوید تهرانی
نام: بهروز جاوید تهرانی
سن: سی سال( از نوزده سالگی زندانی بوده است.)
تاریخ بازداشت: بار نخست سال هفتاد وهشت در حالیکه تنها نوزده سال سن داشت به دنبال حوادث کوی دانشگاه بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شد. بعد از گذراندن چهارسال با آزادی مشروط آزاد گردید.
تاریخ بازداشت: در دوم خرداد هشتاد و چهار مجدداً بازداشت شد.
اتهام: توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، همکاری با گروهک منافقین و عضویت در جبهه دموکراتیک ایران
حکم: هفت سال زندان
زندان: رجائی شهر

-نامه بهروز جاوید تهرانی از زندان گوهردشت
- نامه بهروز جاوید تهرانی به دبیرکل سازمان ملل
- برای آزادی بهروز جاوید تهرانی/ کاوه شیرزاد
- بهروز جاوید تهرانی را دریابید/ کیانوش سنجری

0 نظرات:

ارسال یک نظر