علیرضا بهشتی شیرازی
نام: سید علیرضا بهشتی شیرازی
سن: پنجاه سال
فعالیت: مشاور ارشد میرحسین موسوی، سردبیر روزنامه توقیف شده کلمه سبز و مدیر سایت کلمه
تاریخ بازداشت: هفتم دیماه هشتاد و هشت
تاریخ دادگاه: یازدهم مرداده هشتاد و نه- جلسه دادگاه او در این تاریخ تشکیل نشد و جلسه بعدی به هفتم مهرماه موکول گردید.
اتهام: تبانی و اقدام علیه امنیت ملی
حکم: نامشخص

علیرضا بهشتی شیرازی در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی، دبیر هیأت دولت بود که با کناره گیری موسوی او نیز به فعالیت های فرهنگی روی آورد و انتشارات روزنه را تأسیس کرد.

تراز مرکز- گلایه فرزند بهشتی شیرازی از تعویق مکرر دادگاه های پدر و تداوم ماه ها بازداشت موقت: روند قضائی پدرم بیشتر شبیه به گروگانگیری است.
پیوند- یادداشت محمد نوری زاد برای علیرضا بهشتی شیرازی: گل ها و سیم خاردار: وقتی به مرخصی می آمدم، دوازده پله را با من بالا آمد و گفت: به همه بگو کسی برای آزادی من تلاشی نکند یا همه بیرون میآییم یا من بدون همه بیرون نخواهم آمد.
- نوشته صادق زیبا کلام درباره سید علیرضا بهشتی شیرازی

0 نظرات:

ارسال یک نظر