سیدضیاء الدین نبوی
نام: سید ضیاء الدین نبوی
سن: بیست و پنج سال
فعالیت: فعال دانشجویی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل
تاریخ بازداشت: بیست و پنج خرداد هشتاد و هشت
اتهام: اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام ، همکاری با گروهک منافقین
حکم: پانزده سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق ( تبلیغ علیه نظام یک سال، اخلال در نظم عمومی یک سال، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی سه سال، تشویش اذهان عمومی هفتاد و چهار ضربه شلاق، همکاری با گروهک منافقین ده سال حبس و تبعید به زندان ایذه)
زندان: زندان ایذه

-روایت ضیاء نبوی از قضاوت یک قاضی که به پانزده سال زندان در تبعید محکومش کرد.
- پدر ضیاء نبوی: حکم تبعید پسرم را تغییر دهید.
- نگهداری در سلول انفرادی و ضرب و شتم شدید ضیاء نبوی در زندان اهواز
- ضیاء نبوی زیر هشت با نامربوط ترین اتهام: مجتبی سمیع نژاد
- نامه ای برای ضیاء نبوی آنکه در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می کشد.
- ممنوع؛ به ستاره های دربند ضیاء، محبوبه و مجید / صادق شجاعی

پیش تر ها:
- یاران دربند : شیوا نظرآهاری
- یاران دربند: ابوالفضل عابدینی
- یاران دربند: بهاره هدایت
- یاران دربند: سید علیرضا بهشتی شیرازی
- یاران دربند: شبنم مددزاده
- یاران دربند: بهروز جاوید تهرانی
- یاران دربند: عاطفه نبوی

0 نظرات:

ارسال یک نظر