هنگامه شهیدینام: هنگامه شهیدی
سن: سی و پنج سال
فعالیت: روزنامه نگار، عضو حزب اعتماد ملی و مشاور امور بانوان مهدی کروبی
بازداشت: در تاریخ نهم تیرماه هشتاد و هشت به دنبال دستگیری های پس از انتخابات بازداشت و در دهم آبان هشتاد و هشت با تودیع وثیقه نود میلیون تومانی آزاد شد.
در ششم اسفند هشتاد و هشت، یک روز پس از صدور حکمش، در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل گردید.
اتهامات: شرکت در اجتماعات غیرقانونی، تبانی به قصد برهم زدن امنیت، تبلیغ علیه نظام از طریق وبلاگ نویسی، اهانت به رئیس جمهور
حکم: شش سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری که در دادگاه تجدید نظر با تخفیف اهانت به رئیس جمهور به شش سال حبس و پرداخت پنجاه هزار تومان وجه نقد تبدیل گردید.

در بیست و سوم شهریورماه، دادستانی تهران شرط مرخصی آمدن هنگامه شهیدی را علیرغم وضعیت وخیم جسمانی او، تودیع وثیقه ششصد میلیون تومانی اعلام کرد که تلاش خانواده او برای کاهش این مقدار وثیقه بی نتیجه مانده است.

- وبلاگ هنگامه شهیدی که بعد از دستگیری او توسط خانواده اش به روز میشود.
- ناگفته های پرونده هنگامه شهیدی- محمد مصطفائی وکیل او
- نامه هنگامه شهیدی به سعید شریعتی- کجای کار ایراد داشت.
- نامه سعید شریعتی به دختر هنگامه شهیدی: ثانیه شماری می کنم تو را در آغوش پر مهر مادرت ببینم.
- نامه هنگامه شهیدی از زندان در دفاع از محمد مصطفائی


پیش تر ها:
- شیوا نظرآهاری
- ابوالفضل عابدینی
- بهاره هدایت
- سید علیرضا بهشتی شیرازی
- شبنم مددزاده
- بهروز جاوید تهرانی
- عاطفه نبوی

- ضیاء نبوی
- مهدیه گلرو
- منصور اسانلو

0 نظرات:

ارسال یک نظر