منصور اسانلونام: منصور اسانلو
سن: پنجاه و یک سال
فعالیت: رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بازداشت ها: دی ماه هشتاد و چهار در پی اعتراضات کارگری دستگیر و بعد از هشت ماه با قید وثیقه آزاد شد.
بیست و هشت آبان هشتاد و پنج، مجدداً بازداشت و بعد از یک ماه با قید کفالت آزاد گردید.
نوزدهم تیر هشتاد و شش بازداشت شد که از آن تاریخ تا امروز همچنان در زندان به سر می برد.

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام
حکم: پنج سال حبس قطعی + در پانزدهم مرداد هشتاد و هشت در پی حضورش در شعبه یک دادگاه کرج مجدداً به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس دیگر محکوم شد.
زندان: رجایی شهر کرج

- در آذر ماه هشتاد و هشت اسانلو در حالیکه دومین سال از دوران محکومیتش را پشت سر می گذاشت به حکم دیوان عدالت از کار اخراج و از تمام حقوق و مزایای بیست و هفت سال کارگری خود برای همیشه محروم گردید.
- در خرداد هشتاد و نه، اسانلو با اتهام جدیدی تحت عنوان ارتباط با گروه های معاند با نظام روبرو شد که تا به امروز این اتهام را نپذیرفته و آن را بی اساس دانسته است.

- گفت و گو با همسر منصور اسانلو
- همسر منصور اسانلو: بر اثر حمله مأموران عروسم فرزندش را سقط کرد.
- گزارش تصویری از آزادی اسانلو در سال هشتاد و پنج

پیش تر ها:
- شیوا نظرآهاری
- ابوالفضل عابدینی
- بهاره هدایت
- سید علیرضا بهشتی شیرازی
- شبنم مددزاده
- بهروز جاوید تهرانی
- عاطفه نبوی

- ضیاء نبوی
- مهدیه گلرو

0 نظرات:

ارسال یک نظر