مهدیه گلرونام: مهدیه گلرو
فعالیت: فعال دانشجویی، عضو شورای مرکزی دفاع از تحصیل، عضو کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی
تاریخ بازداشت: دوازدهم آبان هزار و سیصد و هشتاد و هشت به همراه همسرش وحید لعلی پور بازداشت شد.
تاریخ اولین دادگاه: شانزدهم فروردین هشتاد و نه
تاریخ دادگاه تجدید نظر: شانزدهم تیر هشتاد و نه
اتهام: تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، همکاری با گروهک منافقین
حکم: دو سال زندان بعلاوه اجرای حکم یک سال حبس تعلیقی که در آذرماه هشتاد و هشت به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مقالاتی که باعث سیاه نمائی میشود، مصاحبه با رسانه های بیگانه و نشر اکاذیب

دادگاه برای مهدیه گلرو وثیقه هفتصد میلیون تومانی صادر کرده است که با پیگیری خانواده او به پانصد میلیون تومان تقلیل داده شد اما مهدیه گلرو به علت عدم توان خانواده در تأمین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد.

- وبلاگ مهدیه گلرو را آزاد کنید که توسط وحید لعلی پور همسر او راه اندازی شده است.
- نامه همسر مهدیه گلرو به بازجویان پرونده او
- تیغه عدالت روزی برهنه خود را نشان خواهد داد / نامه مهدیه گلرو از اوین
- نامه مهدیه گلرو به مناسبت سالگرد ازدواجش از زندان اوین

پیش تر ها:
- یاران دربند : شیوا نظرآهاری
- یاران دربند: ابوالفضل عابدینی
- یاران دربند: بهاره هدایت
- یاران دربند: سید علیرضا بهشتی شیرازی
- یاران دربند: شبنم مددزاده
- یاران دربند: بهروز جاوید تهرانی
- یاران دربند: عاطفه نبوی

- یاران دربند: ضیاء نبوی

0 نظرات:

ارسال یک نظر