مجید دری

تاریخ تولد: دوم اردیبهشت هزار و سیصد و پنجاه و هشت
فعالیت: فعال دانشجویی، از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان (دانشجویان ستاره دار)
بازداشت: هجدهم تیر هشتاد و هشت
اتهام: محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی
حکم: یازده سال حبس تعزیری و تبعید به زندان ایذه ( شرکت در تجمعات غیر قانونی یک سال حبس تعزیری. ارتباط با سازمان منافقین ده سال؛ پنج سال از این ده سال را باید در زندان شهر ایذه بگذراند.). حکم مجید دری در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس قطعی تغییر پیدا کرد.
 
- مجید دری و وکیل مدافعش در دادگاه با قاطعیت اتهام ارتباط با سازمان منافقین را رد کردند.
- مجید دری از هجده تیر هشتاد و هشت تا به امروز با وجود در خواست های مکرر از حق مرخصی محروم بوده است.


 - مادر مجید دری: برای بیست دقیقه ملاقات، باید بیست ساعت طی مسیر می کنیم.
- نامه خانواده شش زندانی سیاسی : زندان بدون مرخصی یعنی ظلم مظاعف
- آقای دادستان! دفترچه خاطراتم را پس بدهید. نوشته مجید دری از درون زندان

پیش ترها:
- شیوا نظرآهاری
- ابوالفضل عابدینی
- بهاره هدایت
- سید علیرضا بهشتی شیرازی
- شبنم مددزاده
- بهروز جاوید تهرانی
- عاطفه نبوی
- ضیاء نبوی
- مهدیه گلرو
- منصور اسانلو
- هنگامه شهیدی
- احمد زیدآبادی
- مسعود باستانی
- علی ملیحی
- حشمت الله طبرزدی
- محسن صفایی فراهانی
- کیوان صمیمی 

0 نظرات:

ارسال یک نظر