به جز زنده بودن که بزرگترین دلخوشی من در اینجاست شادی دیگرم این است که هیچگاه حیاط خواب و …نبوده ام!


یک روز
شاید
همراه پرواز پرستوی عاشقی
واژه لبخند به سرزمین سوخته من بازگردد.
امید، کوبه در را بفشارد
و سپیدی جای تمامی این سیاهی را پرکند
آن روز بر مردگان نیز
سیاه نخواهم پوشید
حتی بر عزیزترینشان

                       پروانه فروهر

تیتر جمله ای از نامه ضیاء نبوی از زندان کارون است. خبر درد و رنج زندانیان سیاسی در لابه لای صحبت از اجنه و قهر و آشتی های فلان مقام حکومتی گم شده است این روزها.

  قطعه زیبای خسته ام از این کویر شیدا جاهد را از اینجا بشنوید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر