درحال دور زدن تحریم ها(2)


آخرین حواله ارزی شرکت در هفته آخر سال هشتاد و نه، با یوروی 1469 تومان انجام شد و اولین حواله ارزی آن با یورویی 1698 تومان. از قدیم گفته اند سالی که نکوست از بهارش پیداست. نرخ یوروی مرجعی که بانک مرکزی به تاریخ دوازدهم اردیبهشت اعلام کرده و در سایتش هم قابل مشاهده هست 1547 تومان است. این درحالی ست که امکان حواله بانکی ارز عملن وجود ندارد و به گفته یکی از کارکنان بانکی خصوصی از بهمن ماه ارتباط بانک های ایرانی با بانک های خارجی تقریباً از بین رفته است. صرافی این بانک خصوصی که تا قبل از عید تا حدی حواله های ارزی انجام میداده است از بعد از عید  به غیر از چند مورد حواله درهم حواله ای نداشته و به گفته همان کارمند تمامی اکانت های این بانک که از آن طریق پول به خارج ارسال میگرفته شناسائی و مسدود شده اند. در این بلبشو که عملن سیستم بانکی برای مراودات خارجی ناکارآمد شده است، تعیین نرخ آزاد ارز در دست عده ای صراف است که ماهی های صیدی شان از این آب گل آلود هر روز بزرگ و بزرگتر میشود و به قول قدیمی ها دندانشان گردتر. دوستی می گفت سرمایه و دارایی های این روزهای اغلب شرکت ها همانند یخ درحال ذوبی ست که آب می رود و هر روز کوچک و کوچکتر از دیروز است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر