مبــارکـت بـاد ایـن روز، کـه با وجود قـلم بـه دسـتانی چـون تـو مـعنـا می یابد.‏‏

Aks 98


0 نظرات:

ارسال یک نظر