توهم


به نظرم بزرگترین ظلمی که سینما درحق آدم ها داشته «تصویر غیرواقعی» ای بوده که از عشق و دوست داشتن نشون میده. دوست داشتن هایی که انگار حد و مرزی ندارند. آدم هایی که بی بهونه دوست می دارند و عشق می ورزند. عشق هایی که انگار هیچ وقت بوی کهنگی نمی گیرند و همیشه تازه اند به تازگی همون روزهای اول... 

0 نظرات:

ارسال یک نظر