فیلمی کوتاه درباره ی کشتن(1988)صحنه اعدام قانونی بسیار ناراحت کننده تر است، هرچند تنها پنج دقیقه ی پیش از پایان فیلم را به خود اختصاص میدهد. پس از یک تمرین ناراحت کننده در صبح فیلمبرداری، کار به روز بعد موکول شد. کارگردان چنین توضیح داده: «منظره ی اعدام مشخصا غیرقابل تحمل است. حتی وقتی داری وانمود می کنی.» و هرچند وانمود است، نتیجه نهایی چنان اثرگذار بود که پس از پخش فیلمی کوتاه درباره ی کشتن(که در آن زمان مذاکرات درباره ی موضوع اعدام قانونی در لهستان شروع شده بود)، فیلم به طور بارزی در مباحثات ضدمجازات مرگ نقش داشت. در 1989، سال بعد از اتمام فیلم، دولت جدید لهستان همه ی مجازات های اعدام را پنج سال به تعلیق درآورد.

کریشتف کیشلوفسکی/ نوشته: مونیکا مارر/ ترجمه هادی چپردار 

0 نظرات:

ارسال یک نظر