فراموشی/ برای مهدیه گلرو و دل نگرانی هایش


قرار بازداشت مهدیه گلرو تمدید شده است.

خبری از دستگیری اسیدپاشان نیست.

خبری از تب و تاب اولیه و دل نگرانی ها و پیگیری ها هم نیست.

هر مصیبتی در این مملکت در کوتاه ترین زمان ممکن فراموش می شود. عادی می شود. از یاد می رود.

و من به دختری فکر می کنم که این روزها پشت میله های زندان روز را شب می کند و شب را روز

و نمیداند آن سوی دیگر میله ها

دیگر کسی دل نگران صورت سوخته و چشمان بی فروغ سهیلا و سهیلاها نیست!

که زندگی این سوی میله ها به عادی ترین شکل ممکن در جریان است.

مردمی که روز را شب می کنند و شب را روز

و روز را شب می کنند و شب را روز 

0 نظرات:

ارسال یک نظر