پیری زودرس


در شرایطی که آمارهای رسمی خبر از رواج ازدواج سفید و کاهش ازدواج های رسمی در کشور را می دهند.

در شرایطی که طبق آمارهای رسمی سن ازدواج بالا رفته است.

در شرایطی که نرخ فرزندآوری پائین آمده است.

خلاصه اینکه، در شرایطی که جامعه و جوان های جامعه سبک زندگی جدیدی را در مقایسه با نسل های گذشته خود انتخاب کرده است. در چند روز گذشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه ای به نام «زنده باد زندگی»  اقدام به آوردن دو زن با پوشیه کرده است. یکی از زنان، دختری است که در دوازده سالگی عقد و در چهارده سالگی ازدواج کرده و در 16 سالگی بچه دار شده است و با وجود داشتن دو فرزند هنوز هجده سالش هم نشده است. پدر دختر در توجیه شوهر دادن دختر بچه اش در دوازده سالگی حدیثی نقل می کند که: سعادت هر پدر و مادری است که قبل از بلوغ بیولوژیکی، دخترش به خانه شوهر برود. 

از سوی دیگر زن دلیل پوشیه زدنش را ساطع شدن اشعه ای از چشمان مردان میداند که میتواند موجب پیری زودرس در زنان شود!

این شاید عجیب ترین و توهین آمیزترین برنامه ای است که تا به امروز صدا و سیما در خصوص نگاه خود به زنان جامعه پخش کرده است. این دو زن در حقیقت تصویری از زنانی هستند که بسیاری از رجال حکومتی در رویاهایشان می خواهند از زنان ایران بسازند. زنان بی چهره. زنانی که نامرئی اند. زنانی که در پستوهای خانه پنهان نگاه داشته شده اند.

اما برای من دردآورترین بخش این شوی تلویزیونی، آنجایی است که زن برای توجیه نقابی که برچهره اش زده شده است ترس از برباد رفتن جوانی و زیبایی زنانه اش (تنها دارایی که برایش باقی مانده است و نتوانسته اند هنوز از او بگیرند) را  دلیل می آورد. و می گوید: از چشمان مردان اشعه ای ساطع می شود که زنان را دچار پیری زودرس می کند و چه تلخ است شنیدن این دلیل از زبان دختران و زنانی که مجال کودکی کردن نمی یابند و به دنیای بزرگسالی کشانده می شوند.


زن از زیر پوشیه سیاه از برباد رفتن جوانی و زیبایی می گوید که می ترسد آنهم به کوتاهی عمر کودکی اش باشد!

0 نظرات:

ارسال یک نظر