زندگی و مرگرنگ قرمز کت این کودک خردسال در این فیلم سه ساعته‌ی سیاه و سفید از یادها نمی رود؛ دختر کوچکی که در صحنه های کشتار بیرحمانه ی گتوی کراکوف و جنایات سربازان آلمانی در قبال شهروندان یهودی، در خیابان های شهر قدم می زد و در طول صحنه های بعد شاهد جسد بیجان اش در کنار دیگر اجساد قرار گرفته در یک گاری بودیم.


پ.ن: جدا از کلیت خود فیلم. ایده کت قرمز دختربچه در فیلم فهرست شیندلر که نمادی از حیات و زندگی در دنیاییه که سیاهی ِ مرگ و تباهی بر اون غالبه در صحنه قتل عام مردم  کراکوف که به صورت سیاه و سفید ثبت شده و  تنها رنگی که دیده میشه رنگ قرمز کت این دختر سه ساله ست و بس، یه ایده بکر و ناب ِ که اسپیلبرگ استفاده کرده.  از اون ایده هایی که برای همیشه در ذهن و خاطره تماشاگر باقی می مونه.0 نظرات:

ارسال یک نظر