نگاه تو!


نـگاهـت چه رنج عظیمی است
وقتی به یادم می آورد
که چه چیزهای فراوانی را
هنوز به تو نگفته ام!

                            - آنتوان دوسنت اگزوپری-

2 نظرات:

شهرام بیطار گفت...

دوست میداریم.

شب نم گفت...

مرسی بنفشه
عالی بود

ارسال یک نظر