درجه بندی سنی فیلم ها


- پسربچه دوازده ساله ای به نام " محمد مهدی" به تقلید از سریال " پنج کیلومتر مانده تا بهشت" خود را حلق آویز کرد تا روح شود و بتواند همانند شخصیت اول سریال به جاهایی که دوست دارد سرک بکشد.
 - پسر بچه ای دیگر، به نام " سعید" در منطقه آزاد شهر یزد نیز به تقلید از سریال " سی امین روز"، به تصور اینکه چون گناهی مرتکب نشده است، نخواهد مرد، خود را دار زد.

این سریال ها، در ماه رمضان و هنگامیکه اغلب خانواده ها به همراه فرزندانشان سر سفره های افطار خود نشسته بودند از تلویزیون پخش شده اند. سریال ها و فیلم هایی که سالهاست هیچ درجه بندی سنی برای پخش آنها لحاظ نمیگردد. چون در تصور بسیاری از مسئولان امر فیلم ها و سریال هایی که پروانه نمایش دارند و از فیلتر وزارت ارشاد گذر کرده اند دیگر منعی برای نمایش ندارند و از کوچک و بزرگ مجاز به تماشای آن هستند.
این در حالی ست که رعایت اصل درجه بندی فیلم ها و سریال های تلویزیونی از اصول اولیه و پذیرفته شده در بسیاری از کشور هاست. اینکه هر فیلم و سریالی " باید "مخاطب سنی مشخصی"  داشته باشد. این درجه بندی سنی برای جلوگیری از آسیب های روحی، روانی و جسمی مخاطبان در نظر گرفته شده است. در سال 1968 انجمن MPAA با هدف تدوین قوانین درجه بندی فیلم ها و ارسال آنها به تمامی کمپانی های فیلمسازی تأسیس شد.

بر اساس تقسیم بندی این انجمن فیلمها به پنج دسته سنی تقسیم شده اند:  

-        G: مخفف General Audience  به معنی مناسب برای عموم ( محدودیت سنی برای دیدن این دسته از فیلم ها وجود ندارد.)

-       PG: مخفف Parental Guidance Suggested مناسب برای همه سنین اما با درجه هشدار برای خانواده ها. به این معنی که تصمیم با والدین است؛ ممکن است برخی از والدین دوست نداشته باشند که فرزندانشان این دسته از فیلم ها را ببینند. 

-       PG-13: به معنی Parental Strongly Cautioned: تماشای اینگونه فیلم ها برای کودکان زیر 13 سال فقط به همراه والدین مجاز می باشد. این دسته بندی در حقیقت تذکر قاطع به والدین است که در این گونه فیلم ها ممکن است مواردی وجود داشته باشد که برای بچه های زیر 13 سال نامناسب باشد. نکته مهم این است که این فیلم ها حاوی صحنه های خشونت و برهنگی نیستند.

-       R: به معنی Restricted under 17 دیدن این فیلم ها برای افراد زیر 17 سال تنها با حضور والدینشان مجاز می باشد. این فیلم ها می توانند شامل به کار بردن الفاظ نامناسب، استعمال مواد مخدر و برهنگی و ... باشند.

-        NC-17: به این معنی که No one 17 and Under Admitted   تماشای این فیلم ها برای افراد زیر 17 سال ممنوع می باشد.

دو حادثه رخ داده در روزهای اخیر شاید بتواند از یک سو، زنگ خطری باشد برای مسئولین امر که اصرار بر عدم درجه بندی فیلم ها دارند و در بسیاری از روزهای هفته و در ساعات روز بدون در نظر گرفتن درجه بندی سنی فیلم ها اقدام به پخش فیلمهایی می کنند که در کشور سازنده و سایر کشورهای نمایش دهنده برای تماشای آنها درجه بندی سنی مشخصی تعریف شده است و از سوی دیگر هشداری جدی باشد برای خانواده ها و والدین که بدانند بسیاری از صحنه ها و حوادث روی داده در فیلم ها که از نظر والدین و بزرگترها امری عادی محسوب می شوند، می توانند کودکانشان را اینگونه تحت تأثیر قرار دهند تا آنجا که به تقلید از ستاره ها و شخصیت های فیلم های محبوبشان دست به اقداماتی اینگونه مخاطره آمیز بزنند. درجه بندی سنی فیلم ها را جدی بگیریم.0 نظرات:

ارسال یک نظر