یادی از شاملودسته ی کاغذ
بر میز
در نخستین نگاه آفتاب

کتابی مبهم
 و سیگاری خاکستر شده کنار فنجان چای ِ از یاد رفته
بحثی ممنوع در ذهن


دوم مرداد، دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو؛ یاد و خاطره اش گرامی2 نظرات:

هواپیمای سقوط‌ کرده گفت...

همه
لرزش دست و دلم
از آن بود
كه عشق
پناهي گردد
پروازي نه
گريزگاهي گردد
آي عشق آي عشق
چهره آبيت پيدا نيست

شهرام بیطار گفت...

دوست داشتم .

ارسال یک نظر