عشق همین است دیگر!


گاهی همین طوری از خانه بزن بیرون
بی خیال هرچه که هست
.
خدائی کن
عشق همین است دیگر
تو باید از گردنه های باران گیر بسیاری بگذری
این را، پایت نوشته اند
دست بردار دختر
گاهی باید تنها برای یکی پاره نور
شنیدن ِ یک تکه یک ترانه حتی
همتای ِ صبوح کشان سحری
از هزار و یک شب این آسمان خواب آلوده بگذری
خیال کردی تو
عشق فقط در لابه لای کلمات ساده ی من است؟
هوو... راه ها مانده تا خیلی از غروب

- سید علی صالحی-

1 نظرات:

پیر فرزانه گفت...

بنفشه جان سلام
چون دوباره مورد مرحمت آقایان قرار گرفتم به خانه دوم رفتم .www.pirefarzaneh2.blogspot.com
ممنون از لطف همیشه پایدارت .
آری عشق همین است دیگر ، دخلمان را بیاورند و از رو نرویم . مگر نه ؟

ارسال یک نظر