می خوانی و می خوانی و فقط می خوانی این بیداد را!

Aks 98

خبر ها را یک به یک می خوانی . هفده تن از آزاداندیشان سرزمینمان، امروز نهمین روز از اعتصاب غذایشان را که برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق اولیه شان بوده است را پشت سر می گذارند. می خوانی نه نای حرف زدن دیگر برایشان مانده است، نه توان راه رفتن. می خوانی پنج نفرشان را به خاطر وخامت حالی که داشته اند، به بهداری منتقل کرده اند و بعد از رسیدگی های پزشکی دوباره به سلول های انفرادیشان منتقل شده اند. می خوانی خانواده هایشان هم دست به اعتصاب غذا زده اند. می خوانی خانواده های مستأصل شده شان دست به دامان مراجع و روحانیت شده اند. می خوانی و می خوانی و فقط می خوانی این بیداد را!


- نامه مهدیه گلرو به 17 زندانی در اعتصاب غذا: از تنها حق قابل انتخاب مان نگذرید.
- دلنوشته فخرالسادات محتشمی پور به ژیلا بنی یعقوب: بشکنید دخترکان این اعتصابتان را جان مادر!

2 نظرات:

پیر فرزانه گفت...

من وقتی خبر را خواندم دلم لرزید و اشکم جاری شد . چرا این روزها این قدر ما تنهاییم ؟

پیر فرزانه گفت...

من وقتی خبر را خواندم دلم لرزید و اشکم جاری شد. چرا این روزها این قدر تنهاییم ما؟

ارسال یک نظر