چیزی شبیه به معجزه


سالهاست، منتظریم
منتظر وقوع چیزی شبیه به معجزه
فردا باید همان روز باشد
خدایا، معجزه کن........میدانم، فردا تو هم سبز خواهی بود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر