سد معبر


فیلم در خیابان و با صحنه درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان شروع می‌شود. مامورانی که با لگد بساط دستفروشان را بهم می‌ریزند. آن‌ها را کتک می‌زنند و سرشان فریاد می‌زنند. فیلم سد معبر که فیلم‌نامه‌اش را سعید روستایی کارگردان «ابد و یک روز» نوشته حکایت تقابل و رویارویی مأموران شهرداری با دستفروشان است.

سد معبر به کارگردانی محسن قرایی داستان زندگی قاسم با بازی خوب حامد بهداد مامور قراردادی شهرداری است که قراردادش رو به پایان است و در این روزهای آخر در معرض اخراج قرار گرفته است. قاسم برای رسیدن به آرزویش که خرید کامیون با ارثیه پدری همسرش است به هر دری میزند. قاسم خشمگین و سرخورده مدام با دیگران درگیر می‌شود. کتک میزند و کتک می‌خورد.

 #سد_معبر فیلم تلخی است با موضوعی که تا امروز به آن پرداخته نشده است. دو گروه فرودستی که در نبردی گلادیاتور گونه برای امرار معاش و گذران زندگی حداقلی‌شان مقابل هم قرار داده شده‌اند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر