برای شهریوری که از راه رسید


گوشه کتاب و از قول پاموک نوشته‌ام: دلم می‌خواهد لحظات خوشی این روزها را از متن زندگی  بقاپم و در چهارچوبی امن جایشان دهم.

به تاریخ نوشتنش نگاه می‌کنم. یک سال گذشته از آن روزهای سرخوشی...

0 نظرات:

ارسال یک نظر