موج ها


فراموشم خواهد کرد. نامه‌های مرا بی‌جواب خواهد گذاشت. برایش شعر خواهم فرستاد و شاید او در جواب کارت‌پستالی بفرستد. اما به همین دلیل دوستش دارم. پیشنهاد خواهم کرد که یکدیگر را زیر یک ساعت کنار یک صلیب ببینیم؛ آنجا منتظر می‌شوم و او نخواهد آمد. به همین دلیل دوستش دارم. بی‌اعتنا و کمابیش یکسره ناغافل از زندگی‌ام خواهد گذشت. و من هم هرچند که ظاهرا باورنکردنی به نظرمی رسد، از زندگی‌های دیگر خواهم گذشت؛ شاید این فقط گریزی است، فقط سرآغازی.

موج ها/ ویرجینیا وولف/ ترجمه مهدی غبراییغرق شده ام در تک تک جملات کتاب.

0 نظرات:

ارسال یک نظر