سردرگمی


نه این عادلانه نیست. در جهانی که می گویند همه چیزش با حساب و کتاب است و حتی ستاره ها و سیاره ها و کهکشان هایش بر مدار نظم و قطعیت می گردند؛ زندگی تو اما پر باشد از این همه اما و اگر و شاید و ممکن است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر