پایان رنج هابافنده ای 
تمام عمر
ترنج و ابریشم می بافت
گل می بافت
اما وقتی مرد
نه فرشی داشت
و نه کسی 
که گلی بر گورش بگذارد

شیرکو بی کس0 نظرات:

ارسال یک نظر