عاشقانه


کوتاه بودی
هایکویی که لبخند می شود روی لب
و طعمش 
روز آدم را شیرین می کند
زندگی 
اما
طولانی است!

مرضیه احرامی

0 نظرات:

ارسال یک نظر