صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود


شب که می آید و می کوبد پشت در را
به خودم می گویم
اگر از خواب شب یلدا ما برخیزیم
اگراز خواب بلند یلدا، برخیزیم 
ما همین فردا
کاری خواهیم کرد
کارستان

                           -خسرو گلسرخی-

0 نظرات:

ارسال یک نظر