به مناسبت بیست و پنج نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان" پروانه های فراموش نشدنی" لقبی که به خواهران میرابال از طرف مردم کشورشان اعطا شده است. در بیست و پنج نوامبر هزار و نهصد و شصت، سه خواهر به نام های پاتریا، ماریا و آنتونیا که به مبارزه علیه دیکتاتور زمان خود یعنی " رافائل تروخیو" برخاسته بودند، در حادثه رانندگی ساختگی که تروخیو برایشان ترتیب داده بود به طرز فجیعی کشته شدند. اتفاقی که خشم مردم دومینیکن را به همراه داشت و یکسال پس از این حادثه موجب فروپاشی نظام دیکتاتوری جمهوری دومینیکن گردید و نام این سه خواهر را برای همیشه در قلب تاریخ ثبت کرد.
در هفدهم اکتبر هزار و نهصد و نود و نه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را صادر نمود که طی آن بیست و پنجم نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان معرفی گردید. در ماده " یک " این قطعنامه خشونت علیه زنان این گونه تعریف شده است:
  • هر عمل خشونت آمیز براساس جنسیت که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی و یا روانی منجر شود یا احتمال می رود که منجر گردد- از جمله تهدید و یا رفتارهای مشابه، اجبار نمودن یا محروم کردن زنان از آزادی های عمومی و یا آزادی های فردی - در دسته رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان قرار می گیرد.
خوشبختانه در سالهای اخیر بسیاری از کشورها حتی تعداد زیادی از کشورهای مسلمان اقدام به تصویب قوانینی تحت عنوان "قانون منع خشونت خانگی علیه زنان" نموده اند؛ قوانینی که می تواند به عنوان اهرم های بازدارنده و پیشگیرانه، خشونت علیه زنان را چه در سطح جامعه و چه در میان خانواده ها کاهش دهد و یک گام رو به جلو درجهت تحقق بخشیدن به رویای داشتن خانه هایی امن و عاری از هرگونه خشونت محسوب گردد.
سایت" تا قانون خانواده برابر" بخشی را به خشونت خانگی اختصاص داده که در آن به ترجمه قوانین منع خشونت خانگی مصوب در کشورهای مسلمان پرداخته است؛ کشورهایی که به لحاظ مذهبی شاید بتوان گفت نگاه مشابه ای به زنان و حقوق مرتبط با آنها دارند و با این وجود و با در نظرگرفتن تمامی جنبه های شرعی و عرفی توانسته اند قوانینی را تحت عنوان قانون منع خشونت خانگی به تصویب برساند، قانونی که متأسفانه هنوز در ایران تحت این عنوان به تصویب نرسیده است.
تعدای از قوانین مصوب در سالهای اخیر:
- قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در ترکیه( مصوب دو هزار و هفت) / نیکزاد زنگنه
- قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در لبنان( مصوب دو هزار و ده) / جوانه جواهری
- قانون منع خشونت خانگی علیه زنان در نپال ( مصوب دو هزار و هشت ) / بنفشه جمالی
- قانون منع خشونت خانگی علیه زنان در مالزی ( مصوب هزار و نهصد و نود و چهار) / بنفشه جمالی-

1 نظرات:

فرشاد گفت...

آدرس جديد پاك نويس
www.paknewis3.blogspot.com

ارسال یک نظر