مبارکت باد این روز


باتوجه به پلمپ دفترانجمن صنفی روزنامه نگاران و همچنین دستگیری و زندانی شدن دهها تن از خبرنگاران و روزنامه نگاران در روزهای اخیر، روزنامه نگاران در روزهفده مرداد که روز خبرنگار نامگزاری شده است، در بیانیه ای اعلام کرده اند: امسال روز خبرنگار نداریم. چگونه مي‌توان تبريك گفت و تبريك شنيد. هديه امسال ما حسرت است و دريغ و با اندوه در آرزوي آزادي دوستان دربندمان هستيم. اما من می خواهم تبریک بگویم این روز را به تمامی قلم به دستانی که حرمت قلم های خود را نگاه داشته اند و آن را ارزان نفروخته اند و این روزها به جرم همان آزاداندیشی در زندان به سر میبرند. احمدزیدآبادی، محمد قوچانی، سعید لیلاز، مهسا امرآبادی، مسعودباستانی ......... و تمامی عزیزانی که این روزها با چشمان اشکبار، نگاه خسته شان را از قاب های توخالی رسانه های دولتی نظاره گر هستیم. مبارکت باد این روز که با وجود قلم به دستانی چون تو معنا می یابد.

2 نظرات:

ف ی ر و ز ه گفت...

سلام؛

در همه‌ی این شب‌ها و روزهایی که تجربه‌اش می‌کنیم اون قدر جای شک به همه چیز هست که دیگه روز خبرنگار (در جهانی که خبرنگار شاید تنها ابزاری هست شاید تنها برای اثبات خویش‌های همان جهان،) خیلی هم برای منی که گاهی به مناسبت‌ها فکر می‌کنم هم شوق چندانی باقی نمی‌گذاره. نشد با یه آف ساده برای دوستان‌ام در این حوالی بگم مثلن زهره‌ی جان یا وارطان نازنین! روز خبرنگار مبارک. یعنی روی‌اش نبود بنفشه.

با این حال، چه خوب که تبریک گفتی. چه خیلی خوب که تبریک گفتی

مهندس پنگول جونی گفت...

تلخ روزگاری ست

...

این کلمه ی تایید واسه کامنت گذاشتن رو برداری ممنونتان خواهیم شد در حد تیم ملی هلند

ارسال یک نظر